Skip to content

Lieve revolutie, liever evolutie

30 mei 2010
by

Koenraad Elst

Vlaamse zelfstandigheid is een revolutionair project. Niet omdat haar voorstanders van zulk revolutionair temperament blijk geven of uit beginsel tegenstander van de geleidelijkheid zijn. Wel omdat zij per definitie een radicaal verschil betekent met de bestaande politieke structuren en met het soort beleid dat daarbinnen onvermijdelijk is.

In Dietse milieus doet het verhaal de ronde dat Lode Claes op visite bij koning Boudewijn de vraag kreeg waarom de Vlamingen, als ze zich in België toch zo achtergesteld voelden, daar als meerderheid zo weinig aan gedaan hadden. Zijn antwoord vergramde koningin Fabiola: “Dat ligt aan hun katholiek geloof. Protestanten zouden veel beter voor hun rechten opkomen.” Waarop Boudewijn het gesprek diplomatiek een andere wending gaf. Of dat een waar verhaal is, weet ik niet, maar de geponeerde stelling verdient onze aandacht. Is de eerloosheid van de Vlamingen het gevolg van hun religieuze aangehorigheid?

Het katholicisme kweekte van oudsher gehoorzaamheid en heeft daarmee bijgedragen tot de onmondigheid die Vlamingen van Hollanders onderscheidt. De protestanten vluchtten destijds naar de vrijheid; zij gaan als ketters wel naar de hel, maar inmiddels hadden ze hun nationale onafhankelijkheid gewonnen. Katholiek is wie zich destijds bij de Spaanse heerschappij neerlegde, liever dan zijn eeuwige zaligheid te verzaken. Blijkbaar is dat erfelijk, want nog steeds zijn de Vlamingen een volkje dat grommelt maar niet rebelleert.

Elders kunnen katholieken wél strijdbaar zijn, de Ieren bijvoorbeeld. Godsdienst kan dus maar een deel van de verklaring zijn. Een ander deel is dat, aldus Karel Dillen, “de Vlaming te volgevreten is” voor elk engagement dat enige opoffering vergt. De activiteiten van flamingantische organisaties bestaan vooral uit schranspartijen waar een vlammende rede als achtergrondgeluid dient bij de koffie met roomijs. “Vlaanderen vreet zich vrij.”

Nu is ouderwetse strijdbaarheid niet strikt nodig om een politiek doel zoals Vlaamse zelfstandigheid te verwezenlijken. Men zou het ook kunnen met slimheid, of met louter geluk, zoals in de fluwelen scheiding van Tsjechoslovakije. Daar was de situatie gunstiger: de Tsjechen hadden Slovakije niet nodig, en sentimentele gehechtheid was geen voldoende bezwaar tegen de redelijke argumenten pro scheiding. De Franstaligen zullen Vlaanderen niet zo gauw de vrijheid gunnen.

Zonder inspanning en zonder gunstige omstandigheden blijft nog de optie slimheid, maar waar in Vlaanderen hoopt men een strategisch meesterbrein te vinden? De communautaire geschiedenis leert dat de Vlamingen met hun gauw gevulde kinderhand niets van politiek begrijpen. Vlaamse onderhandelaars zijn bovendien niet eerlijk genoeg om een nederlaag bij haar naam te noemen, toch een voorwaarde om bij te sturen. Of om het van de positieve kant te bekijken: er is een levensgrote vacature voor een bekwame gids die de Vlaamse natie naar de bevrijding leidt.

Wie wordt de Vlaamse Ho Chi-minh? Komt de ster van het ogenblik, Bart De Wever, in aanmerking? Niet toevallig koos de Vietnamese leider in zijn nom de guerre als voornaam Chi-minh, “stralend van wil” of “helder van intentie”. Hij wist wat hij wou. Zijn strategisch vernuft was gericht op het verschalken van de vijand, niet op het in verwarring brengen van zijn aanhang met onduidelijke en wijzigende doelstellingen.

Nonkel Ho was niet bang voor het woord “revolutie”. Die term zegt niets over methoden, bloedige of zachtzinnige, maar louter over het resultaat: de vervanging van één politieke ordening door een andere, bv. van België door een Vlaamse republiek en een Franse région Wallonie. De Wever bezweert ons echter dat hij géén revolutie wil, alleen wat amendementen bij de bestaande orde. Mogelijk gaat achter die retoriek een schrandere strategie schuil die mijn petje te boven gaat,– en dat van de militanten, die vrezen dat zij de beloofde kieszege met een verlies aan programmatische duidelijkheid zullen betalen. De inhoudloze banaliteit van zijn tot niets verbindende verkiezingsleuze, “Nu durven veranderen”, wijst in die richting.

Blijkbaar zijn Vlaamse politici uit op een hoger doel dan de behartiging van hun nationale belangen. Vroeger was dat hogere doel een plek in de hemel, vandaag is het een schouderklopje van de opiniehegemonen, die etiketten als “redelijk” en “extremist” uitdelen. Voor zo’n hoog goed wil je al wel eens je politieke doelstellingen opofferen. De Wever mag dan niet meer geloven in God (Die hem daarvoor gestraft heeft: in De Slimste Mens scheidde slechts één Spitaels-trefwoord hem van de zege, nl. Dieu), maar hij streeft nog steeds iets hogers na dan Vlaanderens vrijheid. Hij verwoordt de juiste kritieken op België, maar is hij bereid om het geschikte moment voor de bevrijding aan te grijpen?

Voorzitter Mao leerde ons: “Terugtrekken wanneer de vijand sterk is, aanvallen wanneer de vijand zwak is.” Welnu, België is zeer verzwakt: “La Belgique est devenue définitivement ingouvernable”, aldus Waals rattachist Paul-Henry Gendebien (RTBF-debat, 23 mei). Hij ziet het uur gekomen voor de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk. Dat zal zich graag over Wallonië ontfermen en zijn deel van de Belgische staatsschuld overnemen, maar slechts eenmalig, want vervolgens zal het financiële discipline opleggen. Om dat schrikbeeld op afstand te houden verkiezen de Waalse machthebbers zolang mogelijk de Vlamingen uit te melken. Gendebien stelt nu dat die formule niet langer vol te houden is: willen of niet, België barst. Tijd dus voor de Vlaamse genadeslag.

Ik vrees echter dat hij de Vlamingen overschat, en dat die wel degelijk bereid zijn om alles te slikken, inbegrepen slecht bestuur en verarming, om toch maar het brandmerk van “extremist” of “separatist” te ontlopen en hun eeuwige zaligheid of althans het zaligmakende keurmerk “gematigde” te verdienen. Gendebien maakt meer kans dan eender welke Vlaming om de vader van de Vlaamse republiek te worden.

Advertenties
8 reacties leave one →
 1. Mark Keysers permalink
  30 mei 2010 11:54

  Zo is het. Alleen Vlaams Belang en het radicale onafhankelijkheidsdenken kunnen ons uit de impasse voeren!

 2. Masscho Toon permalink
  30 mei 2010 12:01

  Toegegeven, met pijn in het hart,: ’n zéér juiste analyse.

 3. 30 mei 2010 14:59

  Een correcte analyse.

 4. Arminius permalink
  31 mei 2010 07:42

  Zéér juist.
  Jammer dat de regimepers, de politieke volksverraders en het merendeel van het klootjesvolk het weer niet gaan lezen…

 5. willem goosens permalink
  2 juni 2010 12:04

  Een fluwelen revolutie dan! want geweld lost niets op, het slaat wonden waarvoor vele jaren nodig zijn om te genezen, en de geesten tussen noord en zuid zijn al verziekt zins 1830, toen een armoe zaaier hier tot koning gebombardeerd werd, van toen begon de Belgische ziekte, te beginnen met het discrimineren van de vlamingen, de moordzucht van racistische Belgische kolonisten in Kongo, het de dood injagen van Vlaamse
  soldaten aan de ijzer, het misprijzen van onze taal, de opgezette repressie
  om onze intellectuelen uit te roeien, tot vandaag het inpalmen van ons grond gebied het gijzelen en lamleggen van onze welvaart, en het bedrog van de Vlaamse politieke partijen die voor elke verkiezing met leeuwenvlaggen zwaaien en na de verkiezingen de voorkeur geven aan de Waalse haan en de Belgische v.. driekleur. en zolang de Vlaming geen fierheid en een eigenheid zoals weleer kan aankweken , zal de Belgische ziekte voort woekeren tot diep in het hart van Vlaanderen , helaas hebben wij vandaag geen noemenswaardige leiders meer, en zij die opstaan en het voortouw willen nemen worden gemuilkorfd. en wie een democratisch gevecht wil aangaan met dit verdorven regiem, word gebroodroofd . ik ben ervan overtuigd dat op de parketten lijsten liggen van Vlaams nationalisten
  vergaard door de staatsveiligheid die bij elk proces aan het kortste eind trekken omdat ze vlaams nationalist zijn. zoals ik overtuigd ben dat de verkiezingen vervalst worden, het kan niet zijn dat een volk zo dom blijft om op de verraders te blijven stemmen, tenzij wij een volk zijn van slaafse machosisten .

 6. willem goosens permalink
  4 juni 2010 06:25

  En dat vlak voor de verkiezingen schiet een van hun beschermelingen een rechter en griffier dood , “rechtstaat in ’t hart getroffen” kopt de
  frut, ik vroeg mij direct af, Rechtstaat??? welke rechtstaat, een rechtstaat die moordenaars laat lopen, armoe zaaiers van gans de wereld, die hun land verlaten hebben voor…alleen God weet waarom … die hier binnenkomen en onmiddellijk gratis opvang in een hotel eist, of anders vijfhonderd euro per dag door een rechter toegewezen krijgt , een bij in wonende dopper krijgt amper € 300 per maand , zeuntje De Croo wil het dan nog afpakken, over die vijfhonderd euro per dag per opvangloze asielzoeker daar klapt hij niet over, want dan is hij een racist nietwaar . van elke Vlaams belanger en elke Vlaamse betoger ooit, of Vlaams nationalist heeft de staats veiligheid een dossier, de inkomers moeten ze maar op hun woord geloven. nu een rechter dood geschoten is stijgeren de politici, als een autochtoon vermoord word door een allochtoon hoort ge ze niet. nu zijn ze gechoqueerd de politici die de de deuren open zetten voor gans de wereld die alleen zijn verantwoordelijk voor elke wanddaad gepleegd door inkomers , en dat zijn er heeeel veel!!!, en niemand anders. eigen schuld dikke bult, mij kan het geen reet schelen hoe Broecksele in het wilde westen verzeild is .maak daar maar eens een politiek debatje over , in plaats van te lullen over een scheldboekje (dat niemand leest ) van een linkse journalist dat dan nog gesubsidieerd word door de gemeenschap maar dat asiel onderwerp is is top secret nietwaar!

 7. willem goosens permalink
  5 juni 2010 06:03

  Dus de nva zou de grootste partij worden van Vlaanderen en van gans dit onland, wedden dat men achter de schermen van vakbonden en andere rotzooi al diep aan ’t na denken is hoe men een Belgisch cordon kan aanleggen rond deze partij, helaas voor de correcten zwegen deze als vermoord over de vreemdelingen , wat het belang terecht niet deed en als racisten in en cordon werden verbannen.
  opgeruimd staat netjes dachten de super democraten. hoe dun en dwaas kan een cordon toch zijn,
  want zijn een grote hoop toekomstige NVA stemmer geen ex stemmers van een veroordeelde partij, dus een hoop Vlaams belangers zitten nu bij de nva! dus wat nu gezongen, een kopstuk van de maffioso vakbonden heeft toch al in al zijn wanhoop op geroepen om niet op deze partij te stemmen, hoeveel VL. belang leden leden zouden daar niet bij zitten , als de NVA toch mee aan de macht zou komen, hoeveel lijken zullen er niet uit de kasten vallen , maar goed, al blijf ik trouw aan mijn eigen partij, toch hoop ik dat Bart de wever nadat hij gemolesteerd word door de andere partijen voor het Vlaams belang zal kiezen, al is dit een natte droom, want vandaag reeds heulen ze mee met de wolven in de Vlaamse regering. als de walen NON blijven krijsen, zit er voor de NVA maar een ding op, de onanfankeijkheid van Vlaanderen uitroepen, met behoud van Brussel en al de rand gemeenten rond Brussel, ook al is deze stad verdorven in taal en misdaad . ik wens de NVA op voorhand veel moed toe en veel succes. we gaan blijkbaar nog veel spanndende dagen tegemoed.

 8. Nemo Xeno permalink
  10 april 2011 08:35

  Ik mis een “Vlaanderen Project” én plots zal hét er zijn… die langverwachte Vlaamse onafhankelijkheid… maar hoe dan wel?

  Wanneer gaan antropologen, zoals Koenraad Elst en progressieve denkers zoals Ludo Abrecht eens constructieve teksten fabriceren op deze website? De laatste blinkt uit door afwezigheid in het nog steeds niet geschreven hebben van een redactionele tekst en de eerste kan enkel dit bovenstaand proza bezorgen… Ik verwacht toch wel wat anders van antropologisch voelend en denkende mensen… Tja…

  De Vlamingen hadden na hun collaboratie tijdens WO II beter gekozen voor “Redemption” en intussen goed en hard te werken aan een marshallplan voor Vlaanderen, Wallonie én Brussel maar ze hebben gekozen voor het zweeppartijenschap dat net het totaal averechtse effect heeft geresorteerd nml. dat andere Vlamingen heeft aangezet om een cordon sanitaire op te richten… waarna in feite de politiek van de laatste decennia niets anders is geweest dan een quasi-nonsense politiek om toch maar de dissidente V-partij buiten te houden… en overal en altijd ‘njet’ te zeggen tegen al haar voorstellen, ook al zijn bepaalde voorstellen echt wel billijk én correct.

  Vlamingen weten gewoon niet hoe ze zich best van al in dit alles zouden gedragen… en gedragen zich bijgevolg nu – als ‘mentaal corpus’- als een enorm gespleten, apathisch verwordde persoonlijkheid, als mensen die psychisch verscheurd zijn en waarvan de anderen gretig misbruik maken…. Binnen deze nuchter-zakelijke vaststelling van dit soort psychosyndromatiek van Belgie, Vlaanderen, Wallonie en Brussel (de Duitstalige gemeenschap is nog de kalmste regio van geheel Belgie) past enkel een uitermate psychologische en menslievende benadering… Maar is daarvoor wel ruimte beschikbaar op deze verzuurde website? Ik heb daar nog niet veel van gemerkt…

  Doet men zulks niet, dan zal de sterkste (en daarom niet ‘de rijkste’) – en de meest eendrachtige – winnen…

  Vlaanderen heeft haar rechten als onderdrukt volk totaal verkwanseld met haar escapades vóór, tijdens en na WO II.

  Als “Redemption” dito schuldaflossing hiervoor zal het Brussel verliezen. Begin maar aan de idee te wennen. Vergeet het maar : die ‘Vlaamse revolutie’… Vlaanderen is daarvoor te verscheurd en te verdeeld… We betalen allemaal nog steeds de tol voor die foute periode…

  Vlaanderen had zich steeds zoals Ghandi moeten gedragen en opstellen… Maar wie finaal naar de wapens grijpt, zal door de wapens (ook al zijn die nu hyper-psychologisch) finaal ook omkomen of dan toch het gelag dienen te betalen… Het Vlaams Belang maakt zich groot om nooit haar linkerwang te hebben aangeboden… Misschien had ze dat beter ooit gedaan…

  Het buitenland heeft geen genade met dat Vlaanderen… dat na haar gemaakte fouten zo driest te werk gaat… en wat totaal ongepast is…

  “The Flemish Paradox” zal ooit beschreven worden als een gemiste kans én een misplaatst reactiepatroon van partijpolitieke flaminganten na WO II die met hun fervente uitsluitingspolitiek dito quasi-‘repressieve’-politiestaat-politiek vele eigen mensen (andere Vlamingen) in het harnas heeft gejaagd… waardoor – via een particratische democratie met haar inherente wetmatigheden – finaal een nonsense-politiek werd gevoerd die de hardliner-politieke partij Vlaams Blok/Vlaams Belang finaal dan toch veel stemmen heeft doen verliezen aan een softliner-partij maar die waarbij die laatste in feite zichzelf buiten spel heeft gezet omdat het door laster- en haatcampagnes ergens bijna verplicht werd om ‘Belgischer dan de belgicisten’ te worden… om in het buitenland vooral niet de indruk te wekken dat ze separatistisch en extreem-rechts zouden zijn… en wat ze ook niet zijn…

  De superieur-gedragende francofone machten hebben daarmee een stevige duit in de zak gedaan, niet alleen miljarden transferts van Vlaanderen naar Wallonie in handen gekregen (zonder eenmaal een ‘dank u’ te hebben gezegd)… Ik heb op een andere plaats op deze website het “heimelijk kolonialisme” van de Belgische staat aangeklaagd maar men moet hierop gepast leren te reageren… Doet men dat niet dan is men de pineut. Ooit van Aikido gehoord? Of is dat té Oosters en te weinig Vlaams voor de hardliners?

  Ik mis Vizie én Project én zie enkel maar verzuring en verbittering, ook bij diegenen die zich linkse Vlaams-nationalisten noemen…

  Het gaat plots allemaal voorbij zijn en de zo bevochten onafhankelijk zal er pardoef ook zijn maar dan wel met een heel wrange nasmaak… als een pyrusoverwinning omdat men alles wilde en finaal veel minder oogstte… dan datgene dat er reel écht wel inzat… Brüxselas is helemaal niet zo slecht voor Vlaanderen.

  Vlaanderen is niet in staat om Visie te kunnen herkennen als het zich echt aanbiedt en kronkelt zichzelf steeds in diezelfde verzuringen… zoals in alle artikels van deze “denkgroep voor Vlaamse onafhankelijkheid”.

  In die biotoop ben ik als kind en adolescent groot geworden. Om van weg te vluchten!

  Een begeesterend project werd me nooit voorgehouden, enkel bittere gal en cynisme… En als je stichtend werk verzette en ook kritische vragen durfde te stellen dan werd je direct als ‘verrader’ in de nek bekeken…

  Tja, tja, tja…

  Het resultaat van dit alles gaat zich eerstdaags plots aanbieden… en kom dan niet jammeren dat jullie het niet of nooit geweten hebben…

  Een neoliberaal Vlaanderen : vergeet het maar!
  Een Vlaanderen dat met ijzeren hand zichzelf wenst te doen eerbiedigen : vergeet het maar.

  Alleen een zichzelf diep bezinnend én hernieuwd bezielend Vlaanderen mét hart had – zelfs met de enorme valkuil van WO II – alsnog gaandeweg weerom respect kunnen opgebouwd hebben… Al wat zich nu bewust “V” noemt hangt toch wel rare politieke ideologieen aan…

  Het heeft niet mogen zijn. Het heeft voor een andere politiek gekozen met als gevolg : een verscheurd en nadien totaal verslagen volk!

  Het is goed om eens diep in het eigen hart te kijken nog even vóór het slapengaan… anders worden we allemaal morgen met een enorme kater wakker!

  Arm en totaal ontzield Vlaanderen dat nu enkel en vooral een verzekerd luxe-bestaan opeist voor een onzekere toekomst!

  Soms moet je in staat zijn om bewust afstand te doen van bepaalde ‘zogenaamde rechten’ die je jezelf toekent… Als je zulks niet kan, wordt alles een grote verliespost.

  Is het nu allemaal te laat? Misschien nét nog niet. Aan jullie de keuze. Wij, schrijvers van Plan X, hebben gedaan wat we konden. De bal ligt nu voorgoed in jullie kamp. We gaan ons terugtrekken uit deze website (en uit deze té neoliberale denkgroep).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: