Skip to content

De uitbreiding van Brussel voor slimme mensen

9 juni 2010
by

Julien Borremans

Philippe Van Parijs heeft gelijk als hij het idee van een ‘condominium’ met de grond gelijk maakt. Het halfslachtige idee van De Wever zal ongetwijfeld het uitgangspunt van vele twisten tussen Vlaanderen en Wallonië voor de komende jaren vormen.

Maar de permanente transfers richting Brussel, waar Van Parijs het over heeft, is al evenmin een goed idee. Het verandert niets aan de grond van de zaak. Brussel heeft immers niet alleen een financieel probleem, het kampt ook met heel zware institutionele en samenlevingsproblemen, waar het meer geen antwoord op weet. Deze problemen zijn het gevolg van de bestuurlijke chaos, gecreëerd door een overdaad aan instellingen en baronieën, maar vooral door de creatie van het gewestelijk carcan, waarin Brussel gekneld zit.

Brussel is in Vlaanderen nooit echt populair geweest, maar voor een eventuele oplossing zou men beter eens naar de Franstaligen luisteren. Een eventuele uitbreiding van Brussel is een goed idee, al moeten we deze oplossing consequent durven doordenken. Brussel wordt het best naar heel Vlaanderen uitgebreid.

De huidige situatie kan onmogelijk behouden blijven. Brussel wint helemaal niet aan aantrekkingskracht sinds de oprichting van het hoofdstedelijk gewest. Sedert de consecratie van het Derde Gewest in 1989 gaat het met Brussel steil bergaf. Het Brussels aandeel in het BNP daalt van jaar tot jaar (nu nog 18% tegen 25% tien jaar terug); de werkloosheidsgraad is de hoogste van België (22%). Er wordt nog amper geïnvesteerd in huisvesting of sociale huisvesting. De bedrijven nemen de wijk naar de rand. De middenklasse trekt weg. Brussel wordt in sneltrein vaart een stad van steuntrekkers en zeer welgestelden. In Brussel zijn er in verhouding 5 keer meer leefloontrekkenden dan in Vlaanderen.

Deze negatieve ontwikkelingen zijn het gevolg van de onzinnige constructie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, wat een dubbele breuklijn met de realiteit betekent:

Vooreerst een ‘technische’ breuk binnen de grootstad tussen de kernstad en de rest van de agglomeratie. Het grondgebied van het BHG werd om taalredenen beperkt tot de 19 gemeenten, dit is: tot de vooroorlogse agglomeratie. We mogen echter gerust stellen dat ondertussen zo goed als geheel Vlaams-Brabant (en maar een klein stukje van Waals-Brabant), met Brussel-19 vergroeid is en dat het er, micro-economisch en verkeerstechnisch, een eenheid mee vormt.

De feitelijke agglomeratie van Brussel reikt immers tot aan de poorten van Aalst, Mechelen en Leuven. Het Vlaams Gewest neemt best de kosten (financieel en economisch) voor de werking en de uitbouw van de hoofdstedelijke zone voor zijn rekening. Dit is niet meer dan normaal, want Brussel ligt met al zijn vezels verankerd in de Vlaamse economische ruimte.

Hier stoten we op de tweede breuk: een autonoom Brussel betekent een politieke kloof tussen de grootstad en haar uitgestrekte complementaire achterland. Brussel vormt een integraal deel van de bredere structuur die Vlaanderen heet. Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen en Aalst en Leuven vormen zichtbaar één immense conurbatie. Brussel vormt in elk opzicht de economische hoofdstad, het kloppend hart van Vlaanderen. Brussel en Vlaanderen vormen één onscheidbare sociale en economische entiteit, en die wordt best als één geheel bestuurd.

De Franstaligen in en om Brussel moeten zich helemaal niet bedreigd voelen. Net als de Duitstaligen in het Waals Gewest, kan Franstalig Brussel een autonome taalgemeenschap worden.

Anderstalige burgers komen intussen vanzelf tot het besef dat Nederlands een troef is op de arbeidsmarkt. De talrijke anderstalige nieuwkomers zitten niet met historische complexen ten aanzien van het Nederlands, zoals de autochtone Franstalige Brusselaars, die zelf een minderheid zijn.

In een volgende communautaire bespreking moet Vlaanderen de fusie van het Brussels Gewest met het Vlaams Gewest ter tafel brengen. Zo zal de Vlaamse regering de grondgebonden bevoegdheden over Brussel-19 uitoefenen. De materiële en sociale verloedering van het BHG enerzijds en de sterke Vlaamse economie anderzijds zijn daarbij doorslaggevende argumenten.

Vlaanderen van zijn kant moet de Franstaligen als een culturele minderheid in zijn schoot opnemen. De Vlaamse deelstaat staat financieel garant dat deze Franstalige gemeenschap haar bevoegdheden qua cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en andere persoonsgebonden materies in Brussel-19 en de faciliteitengemeenten kan uitvoeren. Brussel-19 wordt dan weer best een fusiestad met één gemeenteraad, schepencollege en burgemeester, aangevuld met districtsraden.

We mogen echter niet vergeten dat dit voorstel als enige een win-winsituatie betekent voor de Brusselaars én de Vlamingen. Hier ligt een serieuze uitdaging, een combinatie van ambitie en generositeit, voor de Vlaamse politieke klasse.

Is dit haalbaar? Zeker, maar dan moeten Vlamingen maar eens eindelijk over de grond van de zaak praten zonder zich te verliezen in futiele discussies over akkefietjes zoals Brussel-Halle-Vilvoorde.

Advertenties
2 reacties leave one →
 1. 9 juni 2010 16:16

  Er was al een voorstel dat in die zin ging, van de Sociaal-Flamingantische Landdag, al in 2006, voor een deel overgenomen en verder uitgewerkt, en ook van zijn marxistische dogmatiek en de ideologie van de klassenstrijd ontdaan, door Brecht Arnaert begin 2008
  http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/121

  Iets in dezelfde zin had ik in mei 2008 voorgesteld. Geen volledige fusie, maar een overdracht van bevoegdheden (gewestelijke naar Vlaanderen, persoonsgebonden – Gemeenschapsmateries – naar Brussel, met uiteraard een grote schoonmaak in bestuurlijk Brussel)http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/215

  Het blijven natuurlijk allemaal utopische voorstellen, zolang men te maken blijft hebben met Maingain, Onckelinck en Milquet. Maar wellicht niet als men rechtstreeks de mening zou vragen over een dergelijke fusie/transfert van bevoegheden aan de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf. Die zijn voor minstens 56% van vreemde origine (cijfer van 2 jaar geleden, wellicht zijn het er ondertussen ca. 60%), en dus een heel ander publiek dan de Franstalige villabewoners van de Rand (stijl Beatrice Delvaux). Een referendum met een duidelijke vraag: “Bent u voor de fusie van Brussels- en Vlaams gewest, wanneer de rechten van de Franstaligen minstens evenzeer gegarandeerd zijn als in het Brussels gewest vandaag, en het gebied van Brussel-19 hierdoor over meer financiële middelen zou beschikken?” Benieuwd hoe zij daarop zouden antwoorden.
  Als voorbereiding hierop zouden de Vlaamse partijen inderdaad wel niet alleen vooraf over de grond van de zaak moeten praten, maar ook een aantrekkelijk voorstel uitwerken en aan de Brusselaars zelf voorleggen.

 2. Ministerie van Nutteloze Zaken permalink
  23 juli 2010 00:34

  Zoiets als: er bestaat een nederlandstalige, franstalige en duitstalige gemeenschap; er bestaat een vlaams, waals en brussels -maar geen duitstalig- gewest en dus vallen de duitstaligen onder de franstalige gemeenschap maar het brussels gewest is wel meer autonoom dan het duitstalige gemeenschap…. Ahh, ja, juist, dubbele breuk met de realiteit.

  Ik zou ook wel willen wensen wat Julien Borremans oppert i.v.m. “Anderstalige burgers komen intussen vanzelf tot het besef dat Nederlands een troef is op de arbeidsmarkt”, maar denk dat dit ondertussen een onhaalbare kaart is geworden. De gangbare instroom van een metropool als Brussel, is ‘op de vloer’ bijgestuurd naar heel wat franstalige objectieven. Ik vermoedt dat een anderstalige arrivee (m/v) in BXL ergens de keus voorgeschoteld krijgt: leer ik bovenop mijn moedertaal en de weinige kennis van wereldtalen (EN, FR of ESP) nog eens Nederlands, of ga ik voor die andere wereldtaal, waar ik nieuwsgieriger naar ben? In Brussel, verhoofdstadt van Europa? Of: ik heb een lief in Vlaanderen.

  Op de vloer is in industriëel-BXL geen plaats voor Nederlands. Die ‘industriële vloer’ stelt in Brussel ook weinig voor t.o.v. het nederlandstalig middenkader, aldaar. Vlaams autochtoon middenkader is %-gewijs met meer dan in andere gewesten/gemeenschappen/agglomeraties/gemeentelijk maar vooral: méértalig Vlaming in Brussel. Zodoende.

  Brussel onder Vlaanders Bestuur. Vraag het aan Europa. Hang uw Vlag aan hún beslissing. Of niet. Iets waar Maingain, Onckelinck en Milquet naar zullen moeten dansen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: