Skip to content

Hysterie om een lijk

7 april 2011
by

Brecht Arnaert

Naar aanleiding van de uitspraken van Vic Van Aelst omtrent de positie van het Frans als onderwijstaal in Vlaanderen, hebben we de voorbije dagen weer staaltjes van Belgicistische hysterie gezien. Van Aelst werd afgeschilderd als een halve cultuurbarbaar, terwijl een eenvoudige toepassing van de regels van de reciprociteit op zich al genoeg is om hem in zijn claim te volgen: Franstaligen vertikken het zelf om Nederlands “met goesting” te leren, waarom zouden wij het dan doen, nog los van het argument dat de rol van het Frans in de wereld stukken kleiner is dan het Engels?

De reden van die hysterie is natuurlijk dat het blijven leren van Frans in Vlaanderen een belangrijk symbool is voor zij die nog geloven in een “Belgisch” gevoel. Vlamingen die geen Frans meer willen leren, dat moet wel het einde zijn van het Belgisch verhaal. Belgicistisch-links staat al klaar met de “zie je wel”-vinger: “Vlaanderen plooit zich terug op zichzelf”. Geeuw. Wat is dat dan, zichzelf? En waar waren we dan vroeger wel toe “uitgeplooid”? Een paar korte gedachten over identiteit en waarden.

Vooreerst dit: identiteit is niet digitaal, maar contextueel. Niemand is 100 % Vlaming en enkel Vlaming, net zoals niemand 100 % Europees, en enkel Europees is: als ik kijk naar Wallonië, dan voel ik me Vlaming. Als ik kijk naar de revoluties in het Midden-Oosten, dan voel ik me Europeaan. Als ik kijk naar Antwerpenaars, dan voel ik me West-Vlaming. En mocht er leven op Mars zijn, dan zou ik me “Aardbewoner” voelen.

Identiteit is dus contextueel. Men is wat men is, maar in relatie tot anderen worden bepaalde aspecten belangrijker, zonder dat al die andere aspecten daarom verdwijnen. In een politieke context wordt onze identiteit gedefinieerd door diegene waarmee we een machtsrelatie hebben. De pion op het schaakbord krijgt pas betekenis in relatie tot de koning: de identiteit van beiden wordt vrijwel exclusief gedefinieerd door hun hiërarchie. Een mens is natuurlijk meer. Het schaakspel is dan ook slechts de abstractie van één identiteit: de politieke.

Maar het is wel dat aspect van onze identiteit dat alle andere aspecten mogelijk maakt. Zij die dus claimen dat het Vlaams-nationalisme de identiteit van mensen probeert te verengen tot hun politieke identiteit, miskennen het evidente feit dat de niet-politieke aspecten van de identiteit pas ruimte kunnen krijgen als de politieke identiteit geconsolideerd is. Want hoe vrij zijn al die andere identiteitsaspecten als je weet dat het instituut België op haast totalitaire wijze in elk aspect van het private leven tussenkomt?

Kiezen wij voor het Belgische moreel vacuüm en de bijhorende machtsstrijd over de invulling daarvan? Of kiezen we voor een nieuwe waardengemeenschap, waarin het politieke aspect van onze identiteit terug tot haar normale proporties kan teruggebracht worden?

De claim dat we “zoveel meer zijn dan enkel maar Vlaming” is dan ook pathetisch: men kan niet veel meer zijn, zolang we niet volgens onze eigen inzichten de polis mogen inrichten. Depolitisering is net het doel van gemeenschapsvorming: door het delen van waarden de machtsuitoefening over elkaar minimaliseren. Waarom zou ik immers nog macht willen uitoefenen op iemand die uit vrije wil mijn waarden al deelt? Een natie is een morele unie.

De Vlaamse identiteit zal dus pas gedepolitiseerd worden als het Belgisch waardenconflict opgelost is. Want daar gaat het over: waarden. Terwijl in metafysische termen we niet kiezen wie we zijn (lichaamsbouw, intelligentie), kunnen we in politieke termen wel kiezen hoe we willen samenleven. En daarover bestaat in België niet de minste politieke overeenstemming. In dit conflict wordt dus het politiek aspect van onze identiteit op de proef gesteld: wat zijn onze waarden? En hoe gaan we onze individuele voorkeuren harmoniseren met elkaar? Kortom: hoe gaan we samenleven? Zonder waarden geen politiek. En zonder politiek geen polis.

“Het” Belgisch probleem is dan ook pas in de laatste plaats een cultureel probleem. Het is een moreel probleem: “de” Belgische waarden bestaan niet meer. Er is niets meer om het samenleven aan op te hangen. Er is enkel de totale leegte, het morele vacuüm. Dat vacuüm is ontstaan met de democratisering van het land. Zolang het cijnskiesrecht in tact was, en dus enkel de “haute bourgeoisie” kon gaan stemmen, waren er geen politiek-identitaire problemen. Vanaf de invoering van het AMS echter, begonnen politieke identiteiten die tot dan toe niet aan bod kwamen opgeld te maken. Deelden de Vlamingen de premisse wel dat een individu beschaafd moest worden in de Franse cultuur? Wat vroeger een evidentie was, was dat voortaan niet meer.

In psychologische termen verkeert de Belgische politieke identiteit sindsdien in een permanente neurose. De ogenschijnlijk vibrerende Belgitude is slechts een manische uiting daarvan. De vele Belgicistische artiesten die luid schreeuwen dat ze Belg zijn, kunnen niet eens definiëren wat dat is, Belg zijn. Dat vinden ze trouwens geen probleem: ze claimen geen waarden te hebben. Maar toch zouden toch nog genoeg morele houvast vinden om het Vlaams-nationalisme te veroordelen? Laat me niet lachen: morele verontwaardiging is de traditionele klederdracht van zij die hun intellectuele naaktheid moeten verbergen.

De neuros heeft nu lang genoeg geduurd. We zijn op een punt aangekomen waarop we een keuze moeten maken tussen die leegte en de eros: de wil om zelfstandig en in kracht te leven. Kiezen wij voor het Belgische moreel vacuüm en de bijhorende machtsstrijd over de invulling daarvan? Of kiezen we voor een nieuwe waardengemeenschap, waarin het politieke aspect van onze identiteit terug tot haar normale proporties kan teruggebracht worden?

Want het klopt: deze politieke strijd verengt onze identiteit enorm, en dat is echt afstompend. Wie is de vele nietszeggende krantenartikels over de politieke situatie nu nog nìet beu? Maar we moeten erdoor, willen we die andere aspecten ook beleven. Ook ik ben het meer dan beu om mijn identiteit constant in politieke termen te moeten definiëren, maar ik kan niet anders: België frustreert mijn waardenpatroon dagelijks. Terwijl er heel wat Walen zijn waar ik mij op individuele basis mee zou kunnen identificeren (trappistenliefhebbers, niet-rokers, filosofie-minded people) is mijn politieke relatie met hen anders, in die zin dat zij deel uitmaken van een gemeenschap die tegen de waarden van mijn gemeenschap ingaan.

Het is natuurlijk wat kort door de bocht om zomaar te spreken van “de” Vlaamse waarden. De waarheid is dat zo’n waardenonderzoek nog nooit heeft plaats gevonden. We hebben onze eigen poppetjes in het Vlaams Parlement, maar au fond is er nooit een morele breuk geweest met het Belgisch moreel kader. Met veel poeha werd het Vlaams Parlement in 1996 geopend, en de glazen koepel die boven het halfrond geconstrueerd werd stond symbool voor “openheid”. Maar openheid naar wat? Onder de Vlaamse koepel heerst dezelfde Belgische neurose: wat is onze politieke identiteit?

Waarom willen wij een ander politiek systeem? Hebben wij bij de regionalisering eigenlijk ooit onze eigen politieke premissen geëxpliciteerd? Of importeerden wij stilaan gewoon de Belgische ziektes? Ik vermoed het laatste: de “V” van Vlaanderen staat in mijn ogen voorlopig nog niet voor meer vrijheid. Ik zie enkel de “V” van Vlarem. Wat we zelf doen, hebben we dus vooralsnog niet fundamenteel anders gedaan.

Zowel de Vlaamsgezinde als Belgicistische intellectuelen staan dus voor een gelijkaardige opdracht. Wie zich Belg “voelt” moet mij eens uitleggen wat dat is, dat Belgisch gevoel. Cultureel kan ik me daar wel iets bij voorstellen: frieten en chocolade. Maar daarmee bouw je nog geen samenleving op. Hetzelfde geldt ook voor wie zich Vlaming “voelt”. Spreek me niet van volkssporten en braderieën: vinken zetten is inderdaad rustgevend, en ja, ik sjoelbak graag. Maar wat zijn nu de waarden waarop we republiek zullen bouwen? Vertel me daar liever eens wat over. België in het klein? Dank u, maar nee bedankt. Ik strijd voor een nieuw land, niet voor oude wijn in nieuwe zakken.

Vlaanderen krijgt nog even respijt voor het niet invullen van deze waarden, want alles is beter dan de sovjetmonarchie waarin ik samen met honderdduizenden andere Vlamingen dagelijks belogen, bedrogen, uitgebuit, beledigd en geculpabiliseerd word omwille van mijn onwil om toe te geven aan de perverse socialistische leugen dat solidariteit een morele plicht, en geen morele optie is.

Maar vroeg of laat moet er een antwoord komen op de vraag wat wij dan in de Republiek fundamenteel anders willen gaan doen. Zoniet, dan zal de sluimerende Belgische neurose ook het Vlaams parlement in zijn greep krijgen, en eindigt alles in dezelfde identitaire en morele beerput als degene waar we net uit willen kruipen. Er bestaan universele politieke waarden: Locke en Jefferson hebben er al een glimp van opgevangen. Het wordt tijd dat Vlaanderen zijn eigen Founding Fathers naar voren schuift om dat werk verder te zetten.

Ondertussen kan ik enkel maar vaststellen dat de reacties op de uitspraken van Vic Van Aelst buiten alle proportie zijn. Men is geschrokken van het lijk in de kamer, maar het lag al die tijd al te rotten op het tapijt. Men kon de lijkgeur tot nog toe negeren door zich vast te klampen aan symbolen zoals het Frans als tweede taal op school, maar Vic Van Aelst haalde de neusknijper weg. Vandaar de hysterie.

Proficiat aan Vic Van Aelst om de dingen te zeggen zoals ze zijn: de Belgische identiteit in politieke termen is al jaren dood. Ze moet enkel nog begraven worden. Ik verlang naar de dag waarop ik vrij zal kunnen ademen, en de geur van het rottend politiek kadaver niet meer dagelijks in mijn neus zal moeten verdragen.

Brecht Arnaert

Advertenties
11 reacties leave one →
 1. Nemo Xeno permalink
  7 april 2011 15:42

  Ik kan je alleen maar overschot aan gelijk geven.

  Wat een gedoe – weerom (vooral dan in Vlaanderen, uiteraard) – omwille van een man die enkel durft zeggen wat de andere zijde van het land al 180 jaren doet, t.w. de taal en cultuur van het noorden totaal negeren en intussen Walen en vreemdelingen inzetten om Vlaams-Brabant systematisch te gaan verfransen… Ik werk zelf in een migrantenwijk en hoor wat ik hoor (met alle respect voor die mensen anisch maar niet voor hun mentaliteit en de politiek die daarachter schuil gaat)… Ik heb niets tegen die arme mensen of anderskleurigen – vérre van – maar als anderen hen gebruiken (zoals ook de eenvoudige Waal wordt misbruikt) – dan moet dat ook kunnen gezegd worden. En als dat sereen niet mag gezegd worden dan is dat niets meer dan een katalytische reactie van wat is… Als katalysator hoef je zelfs niet eens deel te nemen aan het ‘proces’. Hij tekent gewoon op ‘wat er is’. Die man is een rechter en weet precies wat hij doet en zegt! Schiet dus niet op de pianist die in een immens vals concert ‘het in zijn hoofd heeft gehaald’ om als enkeling een heldere noot aan te slaan en zodoende binnen de overheersende kakofonie beticht wordt van ongehoorde… “dissonantie!” Wat een land!

  Durven zeggen dat Belgie kanker heeft – en de kiem ervan al 180 jaar geleden heeft opgepikt – is geen ‘oorlogstaal’ maar enkel een nuchter-zakelijk vaststelling…. Maar ja : wie de Gulden Regels niet verdraagt van wat ooit het ‘Compromis der Belgen’ werd genoemd – en dat in een land zoals Zwitserland dé garantie is voor het vreedzaam doen samenleven van 4 taal/cultuurgemeenschappen – die verdraagt het Gezonde Verstand niet langer en die moet zichzelf eens in de spiegel zetten en zichzelf afvragen met welk soort waterdragerschap men bezig is. Zullen we het haar eens zeggen : “Het dienen van superioriteitsgevoelens van een bepaalde taal-culturele kaste die datgene wat ze doet al 180 jaren ongestraft kan blijven doen en dit met hulp gekoloniseerde graaiers”. Wie een ander volk steeds zwart maakt en uitmaakt van nazi’s en die nu ‘rascist’ roepen op de eigen mensen gewoon omdat die zich trachten in te dekken tegen een georchestreerde overrompeling die is echt niet goed bezig.

  Wie iets van de dieptepsychologie van het (verborgen) kolonialisme kent weet precies wat in dit moerassig land al 180 jaren aan de gang is… Ik heb een hekel aan elke vorm van kolonialisme, waar ook ter wereld en dus ook het “Nederlandse kolonialisme in overzeese gebieden” en ook als dat kolonialisme gepaard gaat met cynisch defaitisme, zoals dat vandaag schering en inslag is in zogenaamd ‘links Vlaanderen’.

  Dit land is een wespennest en het wordt hoog tijd dat externe waarnemers (en liefst geen selectief-verontwaardige Italianen of Spanjaarden – zoals ik vandaag in de krant las – want met hun oorlogsverleden hebben ze de Vlamingen niet echt veel te leren en is het wijzer om te zwijgen) eens een écht onafhankelijke audit komen uitvoeren van een land waarin haar gehele binnenlandse pers bepaalde pacificale initiatieven totaal én systematisch doodzwijgen… Ook dàt feit zal de buitenlanden – die willens nillens disgenoot werden gemaakt van een welbepaalde oplossing voor Belgie – ook allang niet ontgaan zijn…

  Wat een land!

  SHAME ON YOU, BELGIUM!

  Echt wel goed gesteld, Brecht!

 2. Nemo Xeno permalink
  7 april 2011 16:20

  O ja, intussen volg ik u tevens in de redenering omtrent de noodzaak voor de invulling van een soeverein geworden Vlaanderen.

  Helemaal gelijk hebt u… Een soort ‘oude wijn in nieuwe zakken’ hoeft inderdaad écht niet.

  Van ‘onze’ kant wordt daaraan gewerkt : “Plan U” heet het met intussen “Plan X” als finale BACK-UP-oplossing voor dit moerassige land… Dat daarbij Francofoon-Brussel én gegijzeld Wallonie eens bij ‘de neus genomen wordt en met al die neuzen op Parijs gericht wordt’ ipv hebberig Vlaanderen te willen gaan inpalmen met een latiniserings-missioneringsroes om ons te komen verlossen van ons “cultuurbarbarisme”… Tja, wat een imago hé… of is dat niet eerder de beeldvorming over ‘inferieuren’ door superieur denkenden… dat laatste is dan vooral hét probleem dat “Belgie'” heet en meent internationale rechten te kunnen claimen in een tijdperk van totale dekolonisatie!

  De pax romana – en hierin het verhaal van de Romeinse kerk die zich totaal verkeerdelijk steeds “universeel” heeft willen noemen (catholica heeft iets met “universaliteit” te maken) – is een immense mislukking. Het romeinse staatsrecht en strafrecht zijn totaal out-of-time, voorbijgestreefd en waarlijk ergens diep antikristelijk…

  Vlaanderen dient zich te richten op het Noorden en Oosten en Westen… Het Zuiden heeft ze allang in haar genen veralchemiseerd… Uiteraard is de Romaanse Cultuur een grote cultuur maar niet grotere dan andere culturen. Het wordt tijd dat Vlaanderen nu wat “romaans gedeconditioneerd dito gedebiologeerd” wordt om nu ook eens met het Noorden, met het Oosten en het Verre Westen haar eigen culturele en handelsbetrekkingen aan te knopen, iets wat haar nieuwe zuurstof zal geven.

  Honden kun je aan de leiband houden maar mensen dien je zelfstandig hun gang te laten gaan… Dat is blijkbaar een immens moeilijke te nemen drempel voor ethnocentrische cultuurimperialisten die enkel maar de engheid van hun eigen cultuur respecteren en dat overal aan anderen willen opdringen. Het zal wel wennen als ze eindelijk eens met hun gehele focus op hun eigen Franse cultuur kunnen gaan fixeren. Hopelijk stikken ze er niet in. De Fransen zijn immers écht allang toe aan wat ‘vreemde zuurstof’… want zolang “fille l’ainnée de l’église” gespeeld te hebben is ongezond… Het leidt alleen maar tot inteelt en heeft geleid tot een een totaal-vervreemding van een authentieke kristenheid die niemand in Europa kan kennen omdat het bedolven is geworden onder 1700 schijn-kristenheid… want alles dat daar 1700 heeft voor moeten doorgaan is grotendeels totaal vals… maar dat is dan weer een ander verhaal… Of toch niet helemaal?! De nar van de Romeinse kerk dhr. Rik Torf én vet betaald door diezelfde romaanse kerk én dus spreekbuis van zijn broodheren aldaar – tevens of daarom op en top belgicist – zou dat moeten weten maar weet hij dat wel?

 3. PJean permalink
  7 april 2011 19:33

  Hoe men het ook tracht te verkopen en of Vic Van Aelst nu gelijk of ongelijk heeft, een feit is zeker, de bedrijfstaal is Engels, dat zouden de walen toch moeten weten nu ze Microsoft op hun grondgebied hebben liggen, m.i. spreekt daar ‘misschien’ één iemand nog frans en dat zal dan wel de poetsvrouw/poetsman zijn.
  Wanneer gaan walen/franskiljons eens eindelijk leren uit hun geschoten kemels? Wanneer stappen franskiljons eens af van hun verwaandheid want ze tellen echt niet meer mee op wereldvlak, buiten wat onderontwikkelden in Afrika spreken ze enkel nog frans in Frankrijk, Wallonia en een klein gedeelte in Canada, in Brussel kom je het ook nog tegen meestal gesproken door omhooggevallen verdwaald gelopen Vlamingen.
  Waarom hebben ze het toch zo moeilijk met de Vlamingen? Jaloezie omdat Vlamingen het toch beter doen? Of zijn die toch maar enkel en alleen om de rekeningen te betalen? Als ze de Vlamingen toch zo haten waarom nemen ze dan de miljarden nog in ontvangst?

  Zelfs die van Laken leren niet uit hun stommiteiten, ze laten zich graag aanspreken met ….van België!!! doen missies? Ik dacht dat men toch iets zou moeten weten om bepaalde missies te doen of gaat het toch maar alleen om het folkloristisch gehalte?? Wat ik maar niet kan vatten is dat mensen die toch studies gedaan hebben zich zo verlagen tot reetlikkerij van een instelling die geen enkele toegevoegde waarde heeft, niets voorstelt enkel miljoenen kost, ondemocratisch is, is het dan zo moeilijk die feodale komedie op te doeken? Zijn de persoonlijke belangen ‘belangrijker’ dan de belangen van de Vlaamse bevolking?
  Mensen die levenslang kunnen leven van hun bij mekaar geschraapt vermogen worden nog extra beloond en mensen die amper de rekeningen betaald krijgen worden nog extra belast, de wereld op zijn kop, maar ja daar moet je voor in Allochtonië zijn ook wel Vlaanderen vakantieland genoemd, iets wat ze buiten Vlaanderen zeer goed geleerd hebben.

 4. Johan Van den Bulcke permalink
  7 april 2011 21:12

  Interessante tekst, stof om over na te denken… Maar toch kan ik niet genoeg benadrukken dat het goed is , dat het verrijkend is om zoveel mogelijk talen te kennen. Wij Vlamingen zijn/waren daar steeds goed in. Langzaamaan beginnen we terrein te verliezen en dat vind ik spijtig ! Het één sluit natuurlijk het andere niet uit… Ik begrijp meester Vic ook wel als ik zijn quote samenvoeg met de tekst hierboven. Het is eerder symbolisch wat hij bedoelde.
  Aan de jonge mensen die dit hier lezen raad ik toch aan : leer zoveel mogelijk talen als je maar aankunt. Niets is lekkerder, prettiger dan als bescheiden Vlaming tolk te kunnen spelen voor Britten en Fransen, Voor Amerikanen en Spanjaarden en zo verder….Die grotelandbewoners vallen soms van hun stoel als ze ons horen switchen tussen frans, engels, duits, spaans…. ze weten niet meer op welke planeet ze wonen.. . En dat is echt fijn om mee te maken !

 5. apollodorosh permalink
  8 april 2011 08:05

  Ik ga hier ook helemaal akkoord met Johan Van den Bulcke, meertaligheid is een must in onze moderne wereld. En Frankrijk is nog steeds onze buur, ook al is haar taal niet meer zo wijd verbrijd gebruikt als ooit wel het geval was.

  Ik zou er dus wel mee kunnen leven dat het Engels de tweede taal wordt en Frans een mindere taal wordt in het onderwijs, maar de complete afschaffing ervan zou ik niet zien zitten. De meertaligheid van de Vlamingen (in het algemeen, niet op individueel vlak) is altijd een troef geweest, en zal dat zeker nog meer worden moest Vlaanderen zich afscheiden van België (mét BRUSSEL!) en een eigen republiek vormen.

  Wat moet er overigens gebeuren met studenten in het universitair onderwijs als zij een Frans artikel moeten lezen voor één of andere paper, wanneer zij nooit Frans geleerd hebben in het middelbaar onderwijs?

 6. Noorderling permalink
  8 april 2011 11:12

  Prachtige uiteenzetting.
  Zeker de opmerking Wie zich belg “voelt” moet mij eens uitleggen wat dit is een belgisch gevoel..cultureel kan ik me daar wel iets bij voorstellen “frieten en chocolade”?
  Het spijt me maar wat zou er daar nu belgisch cultureel aan kunnen zijn..blijkbaar was er al in 1841 sprake van dat Vlaamse arme landelijke boertjes aardappels bakten in een soort varkens-vet ook “smout” genaamt en dit omdat dit “vet” echt heel goedkoop was en voedzaam en later als deze zelfde Vlaamse boertjes (ook den fransman genoemt in de volkmond)moesten aan werken bij hun Waalse en Franse heren-boeren brachten ze deze frieten bak-cultuur mede naar daar..maar die franstalige heren boeren vonden het maar niets want dit maar Vlaams armoede eten en nu zou dit blijkbaar voor deze die zich belg voelen belgisch hoogstaanend cultuur zijn?
  Het zelfde met de zou hoog geprezen belgische chocolade want blijkbaar zou een vlaamse brusselse bakker op het idee gekomen zijn om ook eens in zijn chocolade de gewone Vlaamse boerenboter toetevoegen..de gewone Vlaamse polder boeren boter was vetter en vloeibaarder,dus gelijk hoe je het bekijkt en of draait..frieten en de betere chocolade zijn Vlaamse en door Vlaams van oorsprong en laten we nu maar hopen dat ook deze belgische leugen uit de wereld is geholpen en dit enkel en alleen zodat er op links belgische feestjes geen door en door vlaamse armenkost worden opgedient als belgisch cultuur frietjes!

  • 10 april 2011 12:15

   Nooderling,

   Als het waar is wat je zegt, dan is dat eigenlijk heel interessante info. Heb je daar bronnen van? Stuur me een een mailtje aub, op brechtarnaert apestaartje gmail.com.

   Dank,

   Brecht

 7. 8 april 2011 11:52

  Volgens forumgangers op de Standaard is Vic Van Aelst echt het typevoorbeeld van de negatieve, verzuurde provinciaal. Ik ken de man niet, maar hoewel zijn idee in bredere kring gedragen wordt, komt het me voor dat de verfransingsmechanismen niet meer functioneren. Wie nu Nederlands spreekt in dit land zal zo gauw niet naar het Frans als huistaal overschakelen. Klagen dat de talenkennis in Vlaanderen er niet op vooruit gaat, is baarlijke nonsens want dat ligt aan de onderwijshervormingen, terwijl veel mensen via Erasmus wel degelijk in andere talen studeren. De kritiek op de advocaat is dan ook wat goedkoop. Voor het overige, laten we doen wat we nodig achten, we hebben daar echt geen Franstalige of andere gidsen toe nodig, want Vlaanderen zendt zijn zonen en dochters uit, in de kunsten, wetenschappen, als ondernemers. Kritiek op het beleid, uiteraard indien nodig, kritiek op “de Vlaming” vanwege andere Vlamingen is wat simpel.

 8. Nemo Xeno permalink
  9 april 2011 23:41

  Vlaanderen gaat Brussel kwijtspelen als het niet snel het Voorstel omtrent Brüxselas – als een belangrijk gegeven uit Plan X – aan de EG (en de geheel verzamelde wereldpers) zal voorleggen om daarmee ergens de EG zal verplichten om een soort verlicht Salomonsoordeel te gaan uitspreken. Als de VVB niet dringend tot deze unanimiteit komt gaat de wereldgemeenschap oogluikend toestaan om een voornamelijk Franstalige stad – mits corridor en dus een link met Wallonie – aan datzelfde Wallonie te geven. U zal zien : Wallonie-Bruxelles zal uit de Belgische federatie stappen en alle V-partijen én alle Vlamingen gaan er voor spek en bonen bijstaan. Herinner u deze woorden als ge nu het onderste uit de kan wenst te halen. De francofonie kan in de wereld op meer bijval rekenen dan op ‘wat eng Vlaams nationalisme zal worden betiteld’…

  Het Plan Brüxselas is enorm billijk en pacificaal maar het vindt geen gehoor in het “V”-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen kan er geen nota van nemen omdat het hermetisch verzwegen wordt, ook door Vlaanderen zelf…! Het buitenland snapt nu al dat noch de V-partijen, noch de Vlaamse media het voorstel van Plan X openlijk ter tafel legt… Plots zal het Momentum voorbij zijn en zal Vlaanderen er beteuterd bijstaan als een ‘kieken zonder kop’… Nogmaals : let op mijn woorden. Wie alles wenst, zal finaal verliezen en zal vanuit mineur plots in een zelfstandigheid geduwd worden, die zolang verhoopt en verwacht werd.

  Wanneer zal de redactie van Res Publica de moed hebben om dit Plan een redactionele ruimte te geven?

 9. Nemo Xeno permalink
  10 april 2011 07:18

  Beste mensen,

  Het kan plots allemaal voorbij zijn : ik bedoel dus de constructie “Belgie” en “hét” kan er sneller zijn dan dat we denken, nml. de “Vlaamse onafhankelijkheid” maar dan in welk soort gesternte en met welk soort prijs dat ervoor betaald werd?

  Wie in Vlaanderen breekt een lans en zal het Back-Up Noodplan X de redactionele ruimte geven nadat het Plan X op 31 maart j.l. via een eenmalige email-met-bijlagen verzonden werd naar meer dan 200 binnen- en buitenlandse opinieleiders (kranten- en tijdschrift-redacties, denominaties, loges, denktanks, alle binnenlandse politiek partijen…). Het werd her en der reeds als reactieblog op verscheidene websites neergeschreven maar wie heeft dat willen zien?

  Finaal kunnen de schrijvers van Plan X niets meer doen dan het geschreven te hebben en intussen te hebben aangeboden aan zoveel mogelijk groepen die hun verantwoordelijkheid zouden moeten opnemen… Doen ze dat?

  Als Vlaanderen zelf voor de censuur ervan kiest, zal het haar hoofdstad sowieso verliezen…

  Iedereen in deze denkgroep Res Publica doet alsof haar neus bloed en doet ‘alsof ze het niet geweten hebben’…

  Het Plan X werd reeds éénmaal als reactietekst door de redactie van Res Publica verwijderd… zogezegd omwille van … ja, van wat eigenlijk?

  Waar zijn jullie mee bezig?

  Tja : arm en zielig Vlaanderen!

 10. Nemo Xeno permalink
  10 april 2011 07:35

  “Vlamingen” : wat een zielig en apathisch klootjesvolk!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: