Spring naar inhoud

De “ondeelbaarheid van Jeruzalem”

14 juni 2011
door

Johan Sanctorum

Nieuw Belgicistisch offensief tegen de republikeinse logica

De Vlaamse pers, en speciaal De Standaard, trekken alle registers open om de N-VA-hype te exorciseren en de Belgische constructie een nieuwe legitimiteit te geven. Eerst werd al met groot aplomb benadrukt dat, blijkens een peiling, de N-VA-kiezer helemaal geen separatist is, maar eigenlijk een foertstemmer die vanuit allerlei partijen en gezindheden tijdelijk is afgezakt naar de formatie van De Wever. Wetenschappelijk zal het wel allemaal kloppen, men kan met statistieken werkelijk alles bewijzen. Zopas bewees ene prof. Hans De Witte zelfs dat de Vlamingen luier zijn dan de Walen, echt waar. De boodschap achter de boodschap is echter duidelijk: het partijpolitieke flamingantisme is een labiel verschijnsel dat zich in de driehoek VB/N-VA/CD&V situeert. Nadat het Vlaams Belang deskundig uit het politiek debat en de media werd geëlimineerd, staan we nu voor een ander, veel subtieler cordon wat de N-VA betreft, alleen weten ze het nog niet: het etiket van de simpele protestpartij. Samengehouden weliswaar door een groot politiek talent. De houdbaarheid van een protestpartij is per definitie beperkt: het zal wel overwaaien.

Tweede uitschieter was de aankondiging van het G1000-initiatief, met als trekpaarden schrijver David Van Reybrouck, hoogleraar Dave Sinardet en televisievedette Francesca Vanthielen. Hier verwijzen we naar de uitstekende analyse vanwege ex-journalist Roger Van Houtte: “De zogenaamde impasse van de G1000”. Van Houtte wijst erop dat we hier met een nieuwe vorm van elitair denken te maken hebben, een demoscepticisme dat in feite de omkering van het populisme betreft. Van Reybrouck en C° geloven de facto niet meer in de democratie, toch niet in de democratie die eerst het VB groot maakte en later de N-VA. Voor hem moet een select clubje van intellectuelen als een deus ex machina neerdalen over dit versnipperde land, en orde op zaken stellen. De bedoeling is uiteraard om het Belgische consensusmodel nieuw leven in te blazen. Parallel daarmee zullen minstens twee partijen als “ondemocratisch” bestempeld worden: u mag één keer raden welke twee. Eentje is het al sinds 1989. Het zijn de partijen die het Belgisch compromis ten gronde in vraag stellen, en momenteel samen goed zijn voor zo’n 45% van het Vlaamse electoraat.

 

Het heilige Brussel

Van het ene intellectueel sofisme naar het andere. Vandaag stelde diezelfde Standaard zijn kolommen breed open voor een opiniestuk van Philippe Van Parijs, professor aan de UCL en woordvoerder van de Belgicistische Paviagroep (waar we ook hogervernoemde Dave Sinardet tegenkomen). Van Parijs ziet België nog niet zo snel uiteenvallen, “omdat Brussel ons Jeruzalem is”, zo luidt de onwaarschijnlijk theatrale titel van zijn vertoog. Geen van beide gemeenschappen wil Brussel loslaten, dus moeten we er maar het beste van maken. Waarbij Van Parijs stilzwijgend voorbij gaat aan de demografische explosie van Marokkaanse allochtonen in de hoofdstad, de opgang van een Arabische subcultuur, en een globale stedelijke verloedering/verarming. Brussel kan zichzelf niet bedruipen, het zit hopeloos inefficiënt in elkaar,- daarom wil het de hoofdstad van België zijn, een natieloos land zoals de professor zelf toegeeft.

België is geen mysterie (tenzij een vals) en Brussel is geen heilige plek. Het zijn gewoon twee aspecten van een uit de hand gelopen -en omkeerbaar- anachronisme.

Dat het gewest een derde van het Belgisch BNP vertegenwoordigt, wil ik nog wel aannemen, maar dat is vrijwel enkel door zijn status van hoofdstad en het feit dat alle mogelijke federale én regionale instellingen er gevestigd zijn. Neem dit waterhoofd weg, en Brussel is een skelet.

Merkwaardig is vervolgens de stelling van Van Parijs dat wij geen recht hebben op een republiek, zijnde een organische eenheid van natie, taal en cultuur. De monarchie treedt dan logischerwijze op als een substituut, een plakmiddel tussen dingen die per definitie toch niet aan elkaar houden. En dat zou dan precies onze “rijkdom” zijn.

De professor ratelt er als een drama queen op los. In wezen bespeelt hij oude, versleten thema’s: de non-identiteit van België is zijn eigenlijke identiteit, het institutioneel-complexe zijn rijkdom. Er is geen organische cohesie, enkel een “solidariteit” die moet worden opgelegd. Dat is een perverse redenering die het blijft doen bij oude Belgicisten: het sympathieke van een kunstnatie. Alleen het surrealisme werd even niet van stal gehaald, om te bewijzen hoe kunstzinnig inefficiënt bestuur kan zijn.

Drie frontale aanvallen in drie dagen op het Vlaams republikanisme, in dé krant die zich het label “kwaliteitskrant” aanmeet. Dat kan geen toeval zijn. En alle drie hebben ze iets van een tragi-komisch gespartel tegen de logica van de geschiedenis in. De van de pot gerukte metafoor van “Brussel als ons Jeruzalem”, voorbestemd om gedeeld te worden door een Vlaamse en een francofone “etnie” (sic), maakt van een simpele boedelscheidingsoperatie een mystiek taboe. Het had uit de koker van die al even gekke Benno Barnard kunnen komen. Maar België is geen mysterie (tenzij een vals) en Brussel is geen heilige plek. Het zijn gewoon twee aspecten van een uit de hand gelopen anachronisme. De geschiedenis is corrigeerbaar, godsdiensten zijn absolutistisch, daarom is die vergelijking mank én gevaarlijk. Landen kunnen zich herenigen (zoals Oost- en West-Duitsland), of kunnen uiteenvallen (zoals Tsjecho-Slowakije), wanneer de tijd rijp is om de geschiedenis te herzien en de volkeren dat willen. Elementaire volksdemocratie dus, nietwaar mijnheer Van Reybrouck, meer moet dat niet zijn.

About these ads
11 reacties leave one →
 1. FDT permalink
  14 juni 2011 14:10

  Dat Barnard het nu nog zou opnemen voor Brussel, lijkt mij sterk.
  In het Uitgesteld Paradijs, gaat B Barnard fel tekeer tegen wat hij ( en Brouwers ) de necropolis Brussel noemt. En dan kent BB Brussel alleen uit de korte periode, dat hij meer dan 25 jaar geleden in deze stad woonde.
  Intussen is Brussel nog verder achteruit geboerd.

  Laat de Brusselaars maar zelf beslissen NADAT ze alle gevolgen van hun keuze duidelijk uitgelegd kregen. Vooral de financiële gevolgen.
  En dan zullen wij in Vlaanderen ook onze keuze maken.
  Groeten uit Jezus-Eik, dat door BB verkeerdelijk NotreDame au Bois wordt genoemd.

 2. 14 juni 2011 14:13

  Johan,

  Je lijkt zomaar voor waar aan te nemen dat de stellingen van onze academici “wetenschappelijk” zijn:

  Lijn 8: “Wetenschappelijk zal het wel allemaal kloppen’

  Welnu, dat moeten we misschien op zich maar eens gaan aanvechten. Als ik zie hoe Hooghe, Huyse, Sinardet en tutti quanti “wetenschappelijke” studies bij de vleet uit hun mouw toveren, terwijl ze tegelijk getuigen van een relativisme en een nihilisme waar zelfs Nietzsche tureluurs zou van worden (vooral als het gaat over nationale identiteit), dan moet het stront-aan-de-knikker-lichtje bij ons toch beginnen branden.

  Aan de ene kant standpunten wetenschappelijk legitimeren, en aan de andere kant zo nihilistisch als de pest zijn? No passaran. Onze maatschappij lijkt bevrijd van de dogmatiek van de katholieke kerk, maar er is een andere dogmatiek voor in de plaats gekomen. De academici zijn de nieuwe priesters. Van de geseculariseerde godsdienst die Belgicisme heet.

  Beste groeten,

  Brecht.

 3. Bruno VC permalink
  15 juni 2011 11:18

  Beste
  uw woorden zijn nog niet koud en wat lezen we in Knack bij de regime-onderzoeker-van-dienst:
  http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/partij-als-n-va-verdwijnt-na-5-a-10-jaar/article-1195034952228.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-15-06-2011

  Of de ideeën mee zullen verdwijnen is een ander verhaal :-)

 4. PJean permalink
  15 juni 2011 11:58

  Er zijn een clubje idioten, leefloners die afhankelijk zijn, hun laatste stuiptrekkingen aan ‘t doen, ze trachten nog te redden wat niet meer te redden valt want het land B heeft zijn houdbaarheidsdatum al lang overschreden en iets wat niet meer goed is moet men uit de rekken nemen.
  De franskiljons weten dat ook net zoals reeds veel Vlamingen dat weten, alleen zitten wij nog opgescheept met veel lafaards die hun decadent parasiterend leventje willen redden door het eigen volk te verraden, voor dergelijk volk is er enkel maar walging.
  Politiekers hun verdomde taak is te werken voor de gemeenschap hun veiligheid, hun welvaart en hun leefbaarheid, drie items die bij een bepaalde groep niet aan de orde komen omdat ze continu voor zichzelf bezig zijn.
  Laten we er nu heel snel een heel dikke streep ondertrekken, we blokken de roofbouw op onze welvaart (transfers) die nu welig tiert af, we sluiten alle nutteloze instellingen en we eisen dat vreemdelingen die niet kunnen voorzien in eigen onderhoud en/of een strafblad bezitten ons grondgebied verlaten, desnoods met dwang want onze leefwereld, veiligheid en welvaart staan onder een zeer zware druk a.g.v. het decadent parasitisme en het stijgend geweld resp. misdadig gedrag van bepaalde groepen die hier in feite niets te zoeken hebben.
  Het eerste gegeven wat moet plaatsvinden is het afschaffen van het stemrecht voor vreemdelingen want daardoor blijven de grafdelvers feestvieren ondanks de ellende.

 5. Nemo Xeno permalink
  19 juni 2011 10:55

  Naar aanleiding van Daan’s protestlied “Jouw land is niet mijn (m?) land” tegen Bart De Wever kreeg “Belgium4ever” de voorbije week intens ‘schrijf’-bezoek van “Plan X”… en dit op hun webpagina met de volledige tekst van dat protestlied.

  Raar maar waar : geheel de web-tekst is nu totaal verdwenen op hun website en ook in hun archief vind ik er geen spoor meer van terug.

  zie hiervoor alsnog :

  http://belgium4ever.wordpress.com/2011/06/12/jouw-land-is-niet-mijn-mand-want-jouw-land-is-een-landmijn/

  Immers : het WWW-cache-geheugen haalt die ‘plots verdwenen tekst’ terug op het netvlies van datgene wat mensen niet willen gezien of geweten hebben. Het www is niet echt censuur-minded.

  Ik heb – veiligheidshalve – geheel deze cache-geheugen-tekst geknipt en geplakt en intussen als geheel ook gecopieerd.

  Het ADVN houdt alles intussen zorgvuldig bij.

  Tja, censuur in de XXI-ste eeuw.

 6. Nemo Xeno permalink
  19 juni 2011 17:44

  zie ook al :

  http://belgium4ever.wordpress.com/2011/04/08/ben-je-een-slechte-vlaming-es-tu-un-mauvais-flamand/#comment-1159

  Kijk snel vooraleer ook deze tekst plots niet meer bestaat ;-)

  Wat een “leuk” zielig land, zeg!

 7. 20 juni 2011 11:42

  Als Brussel ‘ons Jerusalem’ wordt, dan geeft dat de indruk dat ze hier een Palestijns-eeuwig-onoplosbaar-conflict willen promoten.En dan zijn we nog niet aan de ‘nief patatjes’…

 8. PJean permalink
  20 juni 2011 13:48

  Lijfeigene,

  Ik sta hier van niets meer versteld, zeker als men die griezel van het FDF en zijn bende bezig hoort en idem dito als men die idioten van andere partijen bezig hoort, het enige waar ze zeer goed in zijn is Links Lullen Recht Vullen.
  Zoals BDW stelt zijn er misschien pilletjes voor alhoewel ik dat sterk betwijfel.
  Interneren is misschien een oplossing want haatdragende geweldplegende barbaren en ziekelijke volksverraders zijn gevaarlijke mensen.

 9. 26 juni 2011 00:22

  Die pilletjes zullen wel bestaan, daar niet van, maar of er genoeg van op voorraad zijn is een andere vraag…

 10. Nemo Xeno permalink
  26 juni 2011 12:37

  Het deel-Plan Brüxsel – uit het totaal-Plan X – is afdoende genoeg om aan al dat soort annexismen-kolonialismen van de francofonie het hoofd te bieden maar het Plan X (met het deelplan Brüxsel) wordt – jammer genoeg – blijkbaar niet gedeeld door de Vlaamse (Volks)Beweging omdat het blijkbaar te weinig “Plan N” zou zijn.

  Vreemd, want het Plan X is veel meer “N” dan het doorsnee “Vlaanderen Onafhankelijk”-discours dat op deze website wordt gehouden.

  Iedereen kijkt liever – blijkbaar – de andere kant op als het gaat over het zoeken en vinden van duurzame, haalbare en totaal verdedigbare opties. Ik blijf dat jammer vinden als een door V-Vlaanderen gecultiveerde ‘gemiste kans’.

 11. Nemo Xeno permalink
  29 juni 2011 13:47

  PJean : ‘Interneren’ zegt u? (uw reactie was me tot op vandaag ontgaan)… Toch een raar woordgebruik voor iemand die Amnestie eist voor “geinterneerden in Breendonk 2″ en dit op basis van collaboratie met een regime waarin “internering” een heel bangelijke – wereldwijd gekende – connotatie heeft gekregen en waarmee Bart De Wever deze dagen nu steeds achtervolgd dito belaagd wordt door een FDF-kopstuk.

  Jullie leren echt niets uit de geschiedenis. Dat is ook het probleem van de FDF-ers die geestesblind zijn én blijven voor hun eigen onverteerbaarheden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 63 andere volgers

%d bloggers like this: