Spring naar inhoud

Wie zijn we?

Res Publica is een republikeins genootschap dat ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid in een republikeins perspectief. Zij wijzen de monarchie uitdrukkelijk af, in het kader van het Europese emancipatorische Verlichtingsdenken.

Dat betekent: een opwaardering van de democratie t.o.v. het Belgische systeem, respect voor vrijemeningsuiting, mensenrechten, etc., maar ook een Vlaams en Europees identiteitsbesef dat zich moet vertalen in een actieve, cultureel zelfbewuste burgermaatschappij.

Res Publica is in de eerste plaats een denkgroep die de partijpolitieke grenzen wil overstijgen, zonder cordons of exclusieven. Zij gelooft in een strategische bundeling van politieke krachten, om een historisch momentum te creëren waarin de publieke opinie Vlaamse onafhankelijkheid als een positief en noodzakelijk gegeven erkent.

De denkgroep is ervan overtuigd dat Vlaanderen zijn eigen plaats kan vinden, als autonome natie binnen een Europese confederatie. Het Belgische niveau wordt daarbij compleet irrelevant en zelfs obstructief. De Vlaamse staatsvorming is niet alleen een institutioneel proces, maar vooral een participatief forum, waarop alle Vlamingen meedenken rond een grondwet die hen intellectueel én emotioneel verbindt.

Res Publica bestaat uit Vlaamse intellectuelen, filosofen, academici, kunstenaars, politici,… die binnen dit kader zelfstandig en ten persoonlijke titel het debat inhoud geven. De bedenkingen die zij op deze blog plaatsen, zijn niet noodzakelijk deze van heel de groep, maar willen vooral discussie uitlokken.

Advertenties
%d bloggers liken dit: